Nazorg

Na het overlijden
Na overlijden is het mogelijk om maximaal vijf dagen op de eigen kamer in het Hospice te worden opgebaard. Tijdens deze dagen is er gelegenheid tot bezoek door de naaste familie in kleine kring. 13533326_1836473433253462_4325809089164097063_n
De naasten kunnen zo lang als gewenst op de kamer vertoeven. Natuurlijk is er voor hen de mogelijkheid tot het drinken van koffie en thee. De kosten per opbaardag bedragen € 100.

Het is niet mogelijk om een condoleance of afscheidsbijeenkomst in het Hospice te houden.

Tijdens het moment van uitgeleide doen wordt het verblijf in het Hospice afgesloten met een kort afscheidsritueel.

Na vier weken worden de naasten van de bewoner uitgenodigd voor een afsluitend gesprek waarin gezamenlijk terug gekeken wordt op het verblijf in ons Hospice. Wij streven ernaar onze kwaliteit steeds te verbeteren en zijn dan ook benieuwd hoe de opname door degenen die het dichtst bij de overleden bewoner hebben gestaan, is ervaren. Als u behoefte heeft aan professionele rouwbegeleiding, dan kunnen wij diverse externen adviseren.

Herdenkingsdienst 1456017_1414375628796580_59962636_n
Alle medewerkers van Hospice Thuis van Leegwater dragen bij in de zorg voor onze bewoners. Wij leren hen tijdens hun verblijf goed kennen en leven mee met de bewoner en hun naasten.

In maart en september organiseren we jaarlijks een herdenkingsdienst waarin de overleden bewoners herdacht worden in aanwezigheid van hun naasten en onze medewerkers, vrijwilligers en verpleegkundigen. Naasten van de bewoner worden hiervoor schriftelijk uitgenodigd.

Wij gedenken de overleden bewoners door ze bij hun naam te noemen en een kort ‘hospice in memoriam’ uit te spreken. Per overledene hangen we een symbool in de levensboom. Tevens wordt er muziek gemaakt, worden er gedichten voorgedragen en worden er soms liederen gezongen.

Na afloop van de herdenking is er gelegenheid om nog iets te drinken, na te praten en herinneringen op te halen.

De herdenkingsdienst inclusief nazit duurt circa 1½ à 2 uur.

Neem contact met ons op

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search