Tijdelijke zorg

Tijdelijke zorg
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om tijdelijk hulp van het hospice te krijgen of tijdelijk in het hospice te verblijven.

Vrijwilligers in thuissituatie
Veelal bestaat de wens om thuis te overlijden. In die laatste tijd wordt vaak de wijkverpleging ingezet om de zorg te ondersteunen of te realiseren. Naast deze professionele ondersteuning kunnen vrijwilligers van ons hospice ook ingezet worden om de mantelzorger te ondersteunen. Zij kunnen gedurende een aantal uren de mantelzorg taken overnemen. Deze vorm van zorg vanuit het hospice is beperkt tot een aantal dagdelen per week. Bijvoorbeeld als de mantelzorger er even tussenuit wil.

Er is een verklaring van de behandelend huisarts of specialist nodig waaruit blijkt dat de levensverwachting korter dan drie maanden bedraagt.

Aan inzet van vrijwilligers in de thuissituatie zijn geen kosten verbonden.

Tijdelijke opname
Een tijdelijke opname in het hospice is ook mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de mantelzorger op vakantie gaat of even behoefte heeft om uit te rusten van de verzorging van de zieke partner, ouder of vriend.
Het kan ook zijn dat er een nieuwe balans gezocht moet worden in de lichamelijke of geestelijke situatie van de zorgvrager of diens naasten. Doel kan ook zijn om de bewoner op medicatie in te stellen of een overbrugging te realiseren tussen ziekenhuis en toekomstige zorg thuis. De intentie is dat deze bewoner na een afgesproken periode weer terug gaat naar huis.

Er is een verklaring van de behandelend huisarts of specialist nodig waaruit blijkt dat de levensverwachting korter dan drie  maanden bedraagt.

Een vrijblijvend oriënterend gesprek en/of een rondleiding is uiteraard altijd mogelijk. Maak dan een afspraak onze coördinator via email of  0299 682020.

Neem contact met ons op

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search