Stichting Vrienden Hospice Thuis van Leeghwater

EVEN VOORSTELLEN: de Stichting Vrienden van Hospice Thuis van Leeghwater

Het bestuur;
Voorzitter
Corrie Jaarsma – Bronger

Penningmeester
Frits Janssen

Secretaris
Marjanne Leenstra – Beumer

PR & Communicatie
Nelleke Vogel

De reguliere subsidies en eigen bijdragen dekken niet de kosten van alle voorzieningen en activiteiten. Daardoor is het Hospice voor een belangrijke deel afhankelijk van donaties en giften van particulieren en bedrijven wiens financiële bijdragen onontbeerlijk zijn om het Hospice draaiende te houden.
De Stichting Vrienden van het Hospice Thuis van Leeghwater spant zich in om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen zijn om het Hospice financieel en materieel te ondersteunen, zowel voor de dekking van het exploitatietekort, voor noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen in het gebouw, als om te zorgen dat het onze bewoners aan niets ontbreekt.

Wilt ook u doneren aan ons Hospice Thuis van Leeghwater?
In grote dankbaarheid ontvangen wij uw bijdrage op: IBAN: NL 26 RABO 0160825490

Ook draagt de Stichting bij aan het bereiken van potentiële vrijwilligers die ervoor zorgen dat de bezetting optimaal blijft. De promotieactiviteiten van de Stichting richten zich dus op twee doelen: promotie van het Hospice om zowel vrijwilligers te werven, als de financiële bijdragen. Voor de laatste organiseert de Stichting verschillende activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Hospice.

Deze inkomsten worden gebruikt voor:

  • het ondersteunen van activiteiten van het Hospice die niet vallen onder de reguliere exploitatie.
  • het ondersteunen van initiatieven van het Hospice op het gebied van kennisontwikkeling en kennisverspreiding over palliatieve zorg ( o.a. training van de zorg vrijwilligers.)
  • het vergroten van de naamsbekendheid van het Hospice.
  • het namens de Vrienden tonen en uiten van de waardering voor de meer dan 75 vrijwilligers.

Geen schenkbelasting;
De Stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI). Giften aan de Stichting zijn volgens de daarvoor geldende regels aftrekbaar van de belasting. Een ANBI – instelling hoeft geen schenkbelasting te betalen over uw gift.

Ook betalen deze instellingen geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.
Bovendien stimuleert de overheid het schenken aan goede doelen. Gewone giften zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen; daarvoor geldt een drempel. Als de gift een periodieke schenking is, geldt de drempel niet.
De periodieke gift moet gedurende vijf jaren gelden en in een overeenkomst worden vastgesteld. Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst

Sponsoring door bedrijven
Bedrijven kunnen sponsor worden van het Hospice. Een sponsor geeft een substantiële bijdrage in natura of financieel ( bijvoorbeeld € 500,- 0f € 1000,-) gedurende één of meerdere maanden.

Particulieren
De Stichting Vrienden van het Hospice vormt in principe de thuishaven voor alle donateurs, de Vrienden van het Hospice. Wilt u zich daarbij aansluiten, leest u dan hieronder door naar de mogelijkheden daarvoor.

Hoe kunt u onze bewoners ondersteunen?

Vriend worden

U KUNT HET HOSPICE HELPEN!

VRIEND WORDEN

Club-van-100

Wordt nu lid van de club van 100 en steun ons gedurende 5 jaar met een bedrag van minimaal €100,- per jaar.

VRIEND WORDEN

word-vriend

Wordt nu vriend met een door uzelf te bepalen bijdrage per jaar/kwartaal/maand/eenmalig of tot wederopzegging.

U kunt ook donateur worden door middel van een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,- per jaar. U kunt zelf een periodieke of eenmalige betaling regelen door het bedrag te storten op: IBAN: NL 26 RABO 0160 8254 90 van Stichting Vrienden Hospice Thuis van Leeghwater. Als u op een andere manier wilt bijdragen, bijvoorbeeld indien uw bedrijf zich maatschappelijk betrokken voelt bij de doelstellingen van de Stichting Hospice Thuis van Leeghwater, neem dan telefonisch contact met op met de coordinator: 0299 68 20 20. In het Hospice zijn ook formulieren aanwezig die u kunt invullen en waar alle informatie op te vinden is.

WAT ZIJN DE FISCALE VOORDELEN VAN EEN ANBI-INSTELLING? ANBI_zwart

RSIN nummer is 8172.78.965

Het Hospice is door de belastingdienst aangemerkt als Goede doelen stichting en heeft de ANBI erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschaps-belasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Bron: Belastingdienst 

Vrienden-van-Hospice Thuis van Leeghwater BELEIDSPLAN

Hospice-balans-en-verlies-en-winstrekening-2018-pdf

Hospice balans-en-verlies-en-winstrekening-2017

Hospice balans-en-verlies-en-winstrekening-2016

Neem contact met ons op

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search